Hur fungerar det?

Hur går det till?

Steg 1 - Fundera över vad du behöver

Du är välkommen att höra av dig till oss om du är osäker på vilken inriktning som du behöver (stress, arbets/livs balans, rehabilitering eller integral coaching. Kanske är du intresserad av att kombinera flera teman? Om inget tema passar dig så kan vi skräddarsy ett behovsanpassat coachingsprogram. 

Steg 2 - Boka

När du bestämt vilket tema som passar dig så är du välkommen att boka ett coachingsprogram. Det gör du enklast här

Steg 3 - Förberedelser

Cirka en vecka innan vår första träff får du mer information gällande coachingsprogramet. Du kommer även att få svara på frågor via ett onlineformulär. Svaren på frågorna hjälper oss att öka vår förståelse över din situation eller utmaning och fungerar även som utgångspunkt för vårt första coachingssamtal.  

Steg 4 -Träff 1 (2 timmar)

Eftersom coachingsprogrammet är särskilt utformat för dig som vill skapa hållbar positiv förändring och bemästra stressen i ditt liv men saknar tid eller energi att genomgå ett traditionellt coachingsprogram eller psykoterapeutisk behandling sker alla samtal via telefon, skype eller facetime (eller liknande teknik). Att talas via telefon har vi sett underlättar för många att delta i programmet eftersom det minimerar eventuell stress inför mötet. 


Tänk på att avsätta tid för samtalet. Är du jobbet så är det viktigt att du befinner dig någonstans där du kan tala ostört utan att någon avbryter dig. Många som vi arbetat med upplever att de koncentrerar sig bättre om de byter rum, aktiverar "stör ej" funktionen på mobilen, stänger ner datorn, tar 5-10 min paus från jobbet innan samtalet och har något att dricka i närheten. 


Den första träffen är cirka två timmar lång och syftar till att medvetandegöra och kartlägga din situation eller utmaning genom att använda den integrala modellen. Att arbeta integralt innebär att vi tar "hela dig", dina sociala sammanhang och din omgivning i åtanke när vi analyserar utmaningen framför oss. Genom att arbeta integral driver vi förändring inom alla områden i ditt liv samtidigt. Resultaten blir därför hållbara över tid och effekterna fortsätter att visa sig långt efter att coachningen är avslutad. 


Detta innefattar fyra områden: 


 • Individens inre processer såsom känslor, tankar och drivkrafter.
 • Individens handlingar och beteenden (överskotts- och underskottsbeteenden), kompetenser och särskilda förmågor.
 • Värderingar, normer och gruppidentiteter inom personens olika sociala sammanhang.
 • Yttre förhållanden såsom exempelvis boendesituation, familjekonstellationer, strukturer på arbetsplatsen, sjukskrivningssystemet, etc. 


Under den första träffen lyssnar coachen mest och ställer frågor till medarbetaren. Tillsammans undersöker vi målsättningar, strategier och tillvägagångsätt som är hållbara inom alla fyra områden. Samtalet ligger sedan till grund för den integrala handlingsplan som coachen arbetar fram och presenterar under den andra träffen.  

Steg 5 -Träff 2 (90 min)

Inför den andra träffen har coachen tagit fram en integral handlingsplan. Handlingsplanen omsätter det som framkommit under vår första träff till ett system av lösningar och åtgärder. Vi tittar på hur du kan förebygga stress såsom den dyker upp i din vardag samt hantera den när den dyker upp. Varje handlingsplan är unik och tar språng utifrån dina personliga erfarenheter, utgångspunkter, styrkor och förmågor.  


Handlingsplanen syftar till att främja;


 • Inre processer (känslor, tankar och drivkrafter, etc.) som stöttar och uppmuntrar en hälsosam självbild.
 • Handlingar och beteenden som förstärker denna självbild.
 • Sociala sammanhang (kollegor, vänner, familj, etc.) samt gruppvärderingar/normer och gruppidentiteter som understödjer en hälsosam utveckling. 
 • System och vanor som kan hantera yttre förhållanden (boendesituation, familjekonstellationer, strukturer på arbetsplatsen, sjukskrivningssystemet, etc.) på ett mer hälsosamt och effektivt sätt. 


Handlingsplanen fungerar som en karta som hjälper dig att se objektivt på din situation eller utmaning samt prioritera vilka förändringar du behöver göra inom de fyra områdena. Kartan hjälper dig att hålla fokus, mäta framgångar men den hjälper dig även att förtydliga för andra (partner, kollegor, arbetsgivare, barn) vad du behöver, varför du behöver det och hur du behöver det. Kartan hjälper dig att stärka tilltron till din egen förmåga att kontinuerligt skapa positiva och hållbara förändringar. 

  Steg 6 - Check-In (60 min)

  Cirka 3 månader efter den andra träffen bokar många klienter ett uppföljningsamtal. Under detta samtal tittar vi närmare på hur genomförandet av handlingsplanen går. Vi tittar även på eventuella utmaningar eller svårigheter samt hur vi kan lösa dessa. Det finns även möjlighet att revidera handlingsplanen och sätta nya strategier och målsättningar. 

  Steg 7 - Fortsatt stöd 

  För de som behöver finns det möjlighet för fortsatt stöd efter avslutat coachingsprogram i form av Integral Coaching. Integral Coaching är ett längre coachingsprogram på 10 gånger där klienten får stöd i att implementera sin handlingsplan.


  Till skillnad från våra kortare Integral Life Balance Program är detta ett traditionellt coachingsprogram där vi arbetar långsiktigt och har möjlighet att gå djupare in i din situation eller utmaning. Denna typ av coaching passar särskilt din som vill öka chanserna att handlingsplanen genomförs eller för dig som behöver boosta motivationen under själva genomförandet. 

  Vanliga Frågor


  Q   Var sker coachingen?

  Coachingen sker via telefon, skype eller facetime (eller liknande teknik) för att underlätta för dig att delta och avsätta tid för coachingen. 


  Q   Vad kostar det och när betalar jag?

  Betalning sker senast 30 dagar efter avslutad coaching. Se priser här

   

  Q   Vilka avbokningsregler gäller?

  Vid avbokning senare än 14 dagar före coachingtillfället debiteras kunden för motsvarande 100% av kostnaden. 


  Q   Vad händer om jag inte är nöjd?

  Vi har en "100% nöjd kund"-garanti vilket innebär att om du inte är nöjd har du rätten att avsluta vårt samarbete när du vill och får pengarna tillbaka.

   

  Övrigt

  Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade coachingtillfällen på grund av sjukdom eller annan oförutsedd anledning. Om detta sker bokar vi självklart in ett nytt tillfälle.    

   

  INTEGRAL LIFE BALANCE

  Stress Coaching for Busy People

  Vi hjälper arbetsgivare och privatpersoner att skapa verklig och hållbar förändring genom att bemästra stress och utmattning på ett snabbare och mer effektivt sätt

  NYHETSBREV

  Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

  Läs mer här

  KONTAKTA OSS

  Email: hej@integrallifebalance.se

  08- 420 559 32


  Copyright @ All Rights Reserved