Privatpersoner

Privatpersoner

Vad behöver du hjälp med?

Integral Life Balance Programmet innehåller följande temaområden; Stress, Arbete/Livs Balans, Rehabilitering och Integral Coaching.


Hittar du inget som passar dig? Eller vill du kombinera flera teman?

Hör av dig till oss så skräddarsyr ett behovsanpassat coachingprogram.

stresshantering på jobbet
uppnå worklife balance må bättre
rehabilitering utmattning
coaching uppnå dina mål

Stress

Känner du dig ständigt trött, saknar energi och känner dig ofta irriterad på personer i din omgivning? Är du rädd för att du är i riskzonen för utmattning?

Då är Integral Stresshantering något för dig. Under två intensiva träffar går vi till djupet med din stress. Vi skapar ett personligt integral stresshanteringsprogram som ger dig en djup förståelse för de bakomliggande orsakerna till just din stress, hur du förebygger den samt hur du hanterar stressen när den dyker upp för att undvika att utveckla utmattningssyndrom längre fram. 

Vi fokuserar på att stärka tilltron till din egen förmåga att själv förebygga och hantera stressen samt skapa positiva förändringar som håller över tid. Vi jobbar även med att öka din känsla av meningsfullhet samt din förmåga att kommunicera dina behov och förväntningar på ett genomtänkt och tydligt sätt till personer i din omgivning, såsom familj och vänner eller till din arbetsgivare.

Vårt stresshanteringsprogram är unikt eftersom vi bemöter stressen integralt, det vill säga vi fokuserar på både dig, dina sociala sammanhang och din omgivning. Vi arbetar med ditt inre (tankar, känslor, drivkrafter), dina beteenden och handlingar, dina sociala sammanhang (gruppidentiteter, normer, värderingar) och dina yttre förhållanden. Eftersom vi vet att detta är nyckel till långsiktig hållbar förändring. 

Arbete/Livs Balans

Räcker du varken till hemma eller på jobbet? Har du svårt att prioritera och få ihop vardagspusslet? Eller känner du att den konstanta bollningen av snabba deadlines, pendling, tid med vänner och familj och känslan av att ”något är fel” börjar påverka ditt humör, hälsa och dina relationer negativt?

Att skapa balans mellan arbete och privatliv betyder inte nödvändigtvis att vi behöver lägga exakt lika mycket tid inom både områdena. För många innebär det att uppnå en känsla av nöjdhet med det som presteras på arbetet och med det som görs på fritiden. Vi hjälper dig med detta. 

Under två träffar utvecklar vi ett integralt arbete/livsbalans handlingsprogram som hjälper dig att prioritera och få ihop vardagspusslet. Vårt mål är att du ska utvecklas och frodas inom både ditt arbete och i ditt privatliv. 

Fokus ligger på att utveckla ett bättre självledarskap genom att identifiera och förstärka dina unika styrkor, möjligheter och önskvärda framtidsscenarion samt öka känslan nöjdhet, möjlighet och inspiration inom båda sfärerna.  

Rehabilitering

Har du varit sjukskriven och känner dig osäker och nervös inför att återgå till arbetet? Eller är du sjukskriven och känner att du inte får den hjälp du behöver? Eller vill du ta kontroll över din rehabiliteringsprocess?

Många som återgår till arbetet efter en längre tids sjukskrivning känner sig ofta nervösa över flera faktorer. Vissa är oroliga över arbetsbördan och funderar mycket över hur de ska orka gå tillbaka till samma arbetsplats utan att bli sjukskriven igen. Andra funderar över hur deras kollegor och chefer kommer att bemöta dem och är oroliga över att de efter sjukskrivningen kommer att behandlas annorlunda. 

En Integral Rehabiliteringsplan fokuserar på att stärka din förståelse för vad DU behöver samt öka förmågan att kommunicera detta på ett konstruktivt och effektivt sätt till exempelvis försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller till din arbetsgivare.

Fokus ligger även på att stärka tilltron till din egen förmåga att hantera återgången till arbetet eller att skapa en meningsfull sjukskrivning och ett positivt förhållningsätt till ditt arbete och till din arbetsroll.  

Integral Coachning

Har du en tydlig målsättning men är osäker på i vilken ände du ska börja? Eller har du genomgått ett Integral Life Balance Program men behöver extra stöd och motivation för att genomföra handlingsplanen?

Integral Coaching är ett längre program på 10 träffar där vi går djupare och tittar närmare på din specifika utmaning eller målsättning. 

Integral Coaching är en av de mest kompletta och omfattande coachingprogram som finns idag då den fokuserar på hela individen och dess omgivning samtidigt; vårt inre (tankar, känslor, drivkrafter), våra beteenden och handlingar, våra sociala sammanhang (gruppidentiteter, normer, värderingar) och våra yttre förhållanden såsom boendesituation, familjekonstellationer, strukturer på arbetsplatsen, sjukskrivningssystemet, etc.  Genom att arbeta integral driver vi förändring inom alla områden i ditt liv samtidigt. Resultaten blir därför hållbara över tid och effekterna fortsätter att visa sig långt efter att coachningen är avslutad.

Många väljer integral coaching som ett komplement till de övriga temaområderna (stress, arbete/livs balans, rehabilitering) för att öka chanserna att handlingsplanen genomförs eller för att boosta motivationen under själva genomförandet. 

INTEGRAL LIFE BALANCE

Stress Coaching for Busy People

Vi hjälper arbetsgivare och privatpersoner att skapa verklig och hållbar förändring genom att bemästra stress och utmattning på ett snabbare och mer effektivt sätt

NYHETSBREV

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Läs mer här

KONTAKTA OSS

Email: hej@integrallifebalance.se

08- 420 559 32


Copyright @ All Rights Reserved