Hur fungerar det?

Hur går det till?

Steg 1 - Hör av er till oss 

Hör av er till oss så går vi igenom era behov tillsammans. Vissa arbetsgivare är mer säkra på vad de behöver medan andra behöver bolla idéer och tillvägagångsätt. Ofta är situationen komplex, kanske har en medarbetare varit sjukskriven för utmattning under en längre period och ni upplever att personen behöver stöd med att både hantera stress och för att fullfölja sin arbetsinriktade rehabiliteringsprocess. Medan andra arbetsgivare saknar problematik med stress och utmattning men vill jobba förebyggande genom att erbjuda sina medarbetare vårt coachingsprogram. Oavsett situation kan vi skräddarsy coachingen efter era behov.  

Steg 2 - Begär Offert

När ni vet vilket tema ni är intresserade av så är ni välkomna att göra en offertförfrågan. Offerten är giltig i tre månader. Efter tre månader är ni välkomna att inkomma med en ny offertförfrågan. Priserna varierar beroende på antal personer som ska gå coachingsprogrammet. Rabatt tillkommer om ni bokar fler än fyra personer samtidigt. Offert kan ni beställa här.

Steg 3 - Samarbete/Förberedelser

Cirka en vecka innan vår första träff får medarbetaren som ska delta i programmet information skickat till sig gällande coachingsprogramet. Denne får även svara på frågor via ett onlineformulär. Svaren på frågorna hjälper coachen att öka sin förståelse över medarbetarens situation och utmaning samt fungerar som utgångspunkt för det första coachingssamtalet. 

Steg 4 -Träff 1 (2 timmar)

Den första träffen sker i era lokaler eller via en onlinetjänst, alternativt via telefon. Det är viktigt att lokalen som vi träffas i ligger ostört och separat från klientens arbetsplats eller arbetsrum. 


Den första träffen är cirka två timmar lång och syftar till att medvetandegöra och kartlägga medarbetarens situation eller utmaning genom att använda den integrala modellen. Att arbeta integralt innebär att vi tar hela individen, dess sociala sammanhang och dess omgivning i beaktande när vi analyserar utmaningen framför oss. Detta innefattar fyra områden: 


 • Individens inre processer såsom känslor, tankar och drivkrafter.
 • Individens handlingar och beteenden (överskotts- och underskottsbeteenden), kompetenser och särskilda förmågor.
 • Värderingar, normer och gruppidentiteter inom personens olika sociala sammanhang.
 • Yttre förhållanden såsom exempelvis demografi eller strukturer på arbetsplatsen, strukturer inom familjelivet, sjukskrivningssystemet, etc.  


Under den första träffen lyssnar coachen mest och ställer frågor till medarbetaren. Tillsammans undersöker vi målsättningar, strategier och tillvägagångsätt som är hållbara inom alla fyra områden. Samtalet ligger sedan till grund för den integrala handlingsplan som coachen arbetar fram och presenterar under den andra träffen.  

Steg 5 -Träff 2 (90 min)

Inför den andra träffen har coachen tagit fram en integral handlingsplan. Handlingsplanen omsätter det som framkommit under vår första träff till ett system av lösningar och åtgärder. Varje handlingsplan är unik och tar språng utifrån klientens personliga erfarenheter, utgångspunkter, styrkor och förmågor.  


Handlingsplanen hjälper klienten att stärka sin egen förmåga att förebygga och hantera stress. Den syftar även till att stärka klientens tilltro till sin egen förmåga att kontinuerligt skapa positiva förändringar, både inom privatlivet och inom arbetslivet.


Handlingsplanen syftar till att främja;


 • Inre processer (känslor, tankar och drivkrafter, etc.) som stöttar och uppmuntrar en hälsosam självbild.
 • Handlingar och beteenden som förstärker denna självbild.
 • Sociala sammanhang (kollegor, vänner, familj, etc.) samt gruppvärderingar/normer och gruppidentiteter som understödjer en hälsosam utveckling. 
 • System och vanor som kan hantera yttre förhållanden (exempelvis demografi, strukturer på arbetsplatsen, strukturer inom familjelivet, sjukskrivningssystemet, etc.) på ett mer hälsosamt och effektivt sätt. 


Vi brukar beskriva handlingsplanen som en karta som hjälper klienten att se mer objektivt på sin situation samt prioritera vilka förändringar denna behöver göra inom de respektive fyra områdena. Kartan hjälper klienten att hålla fokus, mäta utveckling men den fungerar även som ett kommunikationsmedel eftersom den förtydligar för andra (arbetsgivare, kollegor) vad klienten behöver, varför klienten behöver det och hur klienten behöver det. Kartan hjälper även din medarbetare att stärka tilltron till sin egen förmåga att kontinuerligt skapa positiva och hållbara förändringar, både i arbetslivet som i privatlivet. 

  Steg 6 - Check-In (efter 3 månader)

  Cirka 3 månader efter den andra träffen bokar många klienter ett uppföljningsamtal. Under detta samtal tittar vi närmare på hur genomförandet av handlingsplanen går. Vi tittar även på eventuella utmaningar eller svårigheter samt hur vi kan lösa dessa. Det finns även möjlighet att revidera handlingsplanen och sätta nya strategier och målsättningar. 

  Steg 7 - Fortsatt stöd 

  Det finns möjlighet för fortsatt stöd efter avslutat coachingsprogram i form av Integral Coaching. Integral Coaching är ett längre coachingsprogram på 8 ggr där klienten får stöd i att implementera sin handlingsplan. Till skillnad från våra kortare Integral Life Balance Program är detta ett traditionellt coachingsprogram där vi arbetar långsiktigt och har möjlighet att gå djupare in i klientens situation eller utmaning. Denna typ av coaching passar klienter som ni vet har svårt att fullfölja eller genomföra förändringar samt motivera sig själva. Den passar även för klienter som precis återvänt från en längre sjukskrivning och behöver extra stöd under en kortare period.  

  Vanliga Frågor


  Q   Var sker coachingen?

  Coachingen sker i era lokaler, via en onlinetjänst, alternativ via telefon. För att coachingen ska ske så smidigt som möjligt behöver lokalen vara ostörd och separat från klientens arbetsplats eller arbetsrum. 


  Q   Vad kostar det?

  Hör av dig till oss för en offert. Vi återkommer inom tre arbetsdagar. Efter det är offerten giltig i tre månader. Priserna varierar beroende på hur många medarbetare som ska delta i coachingprogrammet. Rabatt tillkommer om ni bokar fler än fyra personer samtidigt. Observera att för coaching utanför Stockholm tillkommer kostnader för resa och logi. 

   

  Q   Vilka avbokningsregler gäller?

  Vid avbokning senare än 14 dagar före coachingtillfället debiteras kunden för motsvarande 100% av kostnaden. 


  Q   Får arbetsgivaren veta vad som sagts under coachingträffarna?

  Coachen har tystnadsplikt och rapporterar därför inte vidare vad som sagts under coachingsträffarna till arbetsgivaren. Handlingsplanen och svaren på onlineformuläret är även konfidentiella. Medarbetaren bestämmer själv om denna vill dela information från coachingträffarna med sin arbetsgivare. 

   

  Övrigt

  Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade coachingtillfällen på grund av sjukdom eller annan oförutsedd anledning. Om detta sker bokar vi självklart in ett nytt tillfälle   

   

  INTEGRAL LIFE BALANCE

  Stress Coaching for Busy People

  Vi hjälper arbetsgivare och privatpersoner att skapa verklig och hållbar förändring genom att bemästra stress och utmattning på ett snabbare och mer effektivt sätt

  NYHETSBREV

  Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

  Läs mer här

  KONTAKTA OSS

  Email: hej@integrallifebalance.se

  08- 420 559 32


  Copyright @ All Rights Reserved