Arbetsplatsen

Företagspaket

Vad kan vi hjälpa er med?

Integral Life Balance Programmet innehåller följande temaområden;

Stress, Work/Life Balance, Rehabilitering och Integral coaching.


Hittar ni inget som passar er? Eller vill ni kombinera flera teman?

Hör av er till oss så skräddarsyr ett behovsanpassat coachingprogram.

work-life-balance-stress-utmattning
rehabilitering-utmattning-stress-arbetsgivare
integral coaching

Stress 

Är ni övertygade om att era medarbetare skulle må bättre, vara mer kreativa, trivas bättre tillsammans samt prestera mer om ni lärde er att hantera stress bättre? Eller har ni en medarbetare som behöver extra stöd för att hantera stressade situationer?

Då är den integrala stresshanteringsplanen något för er. Genom ett personligt utformat handlingsprogram kommer era medarbetare att på ett systematiskt, enkelt och genomgående sätt kunna lösa pusslet kring sin egen stress samt bli bättre på att kommunicera sina behov och förväntningar på ett genomtänkt och tydligt sätt till arbetsgivaren. 

Varje handlingsplan är unik och baseras på den integrala modellen och medarbetarens unika meningsskapande. Fokus ligger på att stärka individens tilltro till sin egen förmåga att förebygga och hantera stress samt skapa positiva förändringar som håller över tid.

Work/Life Balance 

Vill ni arbeta preventivt för att sänka sjukfrånvaron och sjukskrivningar och förbättra den psykosociala hälsan hos era anställda? Eller vill ni behålla värdefulla anställda samtidigt som ni attraherar nya kandidater genom att bli en mer attraktiv arbetsgivare?

Den integrala work/life balanceplanen hjälper era medarbetare att hitta en tillfredställande balans mellan arbete och fritid. Målet är att medarbetaren utvecklar ett system som möjliggör att denna kan utvecklas och frodas inom båda områdena snarare än att skapa en jämn balans mellan de två sfärerna. 

Bättre balans mellan arbetslivet och privatlivet har bland annat visat sig ha positiva effekter på medarbetares lojalitet, engagemang och motivation samt på sjukfrånvaro och negativ stress. 

Fokus ligger på att utveckla ett bättre självledarskap genom att identifiera och förstärka sina unika styrkor, möjligheter och önskvärda framtidsscenarion. Varje handlingsplan är unik och baseras på den integrala modellen och medarbetarens unika meningsskapande. 

Arbetsinriktad Rehabilitering

Har ni en medarbetare som precis återvänt till arbetsplatsen efter en längre sjukskrivning och som behöver stöd under sin arbetsinriktade rehabilitering? 

En integral rehabiliteringsplan förebygger detta och stärker istället medarbetarens förmåga att driva sin egen rehabiliteringsprocess i samråd med arbetsgivaren. Handlingsplanen kan utformas för att antingen bistå arbetsgivaren som är ansvarig för den arbetsinriktade rehabiliteringen eller för medarbetaren som varit sjukskriven och återvänt till arbetsplatsen. 

Varje handlingsplan är unik och baseras på den integrala modellen och medarbetarens unika meningsskapande. Fokus ligger på att stärka individens tilltro till sin egen förmåga att hantera återgången till arbetslivet och att skapa ett meningsfullt och positivt förhållningsätt till sin arbetsplats och till sin arbetsroll.  

Integral Coachning

Behöver en av era medarbetare extra stöd under en längre period? 

Eller vill ni satsa lite extra på en av era medarbetare så att denna frodas och utvecklas inom ett särskilt område? 

Till skillnad från våra andra paket så är Integral Coaching ett längre coachingsprogram på 8 träffar där vi går djupare och tittar närmare på medarbetarens specifika utmaning eller målsättning. 

Arbetsgivare väljer ofta integral coaching som ett komplement till de övriga temaområderna (stress, work-life balance, rehabilitering) för medarbetare som behöver extra stöd för att genomföra handlingsplanen eller har svårt att motivera sig själva. 

Fokus ligger på att skapa positiva förändringar genom att identifiera och förstärka unika styrkor, möjligheter och önskvärda framtidsscenarion. Utmaningen kan vara arbetsrelaterad eller relaterad till privatlivet.

INTEGRAL LIFE BALANCE

Stress Coaching for Busy People

Vi hjälper arbetsgivare och privatpersoner att skapa verklig och hållbar förändring genom att bemästra stress och utmattning på ett snabbare och mer effektivt sätt

NYHETSBREV

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Läs mer här

KONTAKTA OSS

Email: hej@integrallifebalance.se

08- 420 559 32


Copyright @ All Rights Reserved